KonfliktStatistik

Kun få konflikter i 3. kvartal 2022

Statistik-Nyt

Antallet af konlikter i 3. kvartal 2022 er faldet i forhold til sidste kvartal. I alt var der 161 tabte arbejdsdage som følge af 9 overenskomststridige arbejdsstandsninger. Løn og andre betalingsforpligtelser er den hyppigste konfliktårsag. Niveauet for konflikter er faldet i de senere år.

I 3. kvartal 2022 var der 9 overenskomststridige arbejdsstandsninger, der førte til 161 tabte arbejdsdage. Arbejdsstandsningerne involverede i gennemsnit 12,1 personer og var af 1,3 dags varighed. Tallene skal ses i lyset af, at konfliktomfanget har været meget lav i de senere år. Også for et tredje kvartal var der kun få konflikter. Sidste år talte statistikken 1.284 tabte arbejdsdage for samme kvartal.

 

Løn udgør størstedelen af konflikter

Den hyppigste årsag til konflikter i 3. kvartal 2022 var ”løn og andre betalingsforpligtelser”. Konflikter omkring løn og betalingsforpligtelser ledte til 5 konflikter og 126 tabte arbejdsdage. Denne konfliktårsag stod for 78 pct. af årets tabte arbejdsdage.

Brug for yderligere information

Du kan:

Find mere information om KonfliktStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

KONFLIKTSTATISTIK