UlykkesStatistik

Stabilt ulykkesomfang over de senere år

Statistik-Nyt

I 2018 lå ulykkesfrekvensen på 240,1 arbejdsulykker pr. 10.000 årsværk. Til sammenligning er ulykkesfrekvensen for de seneste fem år 237,9. Dermed fastholdes et stabilt niveau. Især inden for fremstilling og service ligger ulykkesfrekvensen i 2018 tæt på udviklingen over en fem-årig periode. Det viser DA’s nye statistik over arbejdsulykker, der kommer i dag.

DA’s nye statistik over arbejdsulykker viser, at ulykkesfrekvensen, der måler antal arbejdsulykker pr. 10.000 årsværk, ligger på 240,1 i 2018 for DA-området under ét. Til sammenligning er den gennemsnitlige ulykkesfrekvens over de seneste fem år 237,9. I 2017 lå ulykkesfrekvensen på 234,7.

 

 

Ulykkesfrekvensen varierer på tværs af brancherne

Fremstilling havde i 2018 en ulykkesfrekvens på 232,5, hvilket ligger tæt på den samlede udvikling over de seneste fem år for denne branche (236,1). Samlet set over fem år ligger bygge og anlæg med en ulykkesfrekvens på 412,2. Tallet for denne branche er 424,7 i 2018. Inden for service er ulykkesfrekvensen over de seneste fem år 194,3, mens niveauet i 2018 er 195,2.  

Ulykkesfrekvensen er påvirkelig af ekstraordinære forhold som fx en hård vinter. Derfor kan brugeren af statistikken med fordel anvende gennemsnit over fem år for at få en mere sikker vurdering af vendepunkter. I forhold til tallene for de tre brancher ovenfor er det alene ændringen i ulykkesfrekvens fra 2017 til 2018 for bygge og anlæg, der viser en udvikling, som afviger fra et forventet udsving.

Udviklingen i ulykkesfrekvens siger ikke noget om alvorligheden af anmeldte arbejdsulykker. For tal vedrørende ulykkesfravær henvises til DA’s FraværStatistik.

Brug for yderligere information

Hent ulykkesfrekvens tallene for bl.a. branche, arbejdsfunktion, alder, regioner og virksomhedsstørrelse i regneark eller gå i dybden med detaljerede branchetal i udgivelsen UlykkesStatistik 2018. NetStat er også opdateret med UlykkesStatistik 2018.

Få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

ULYKKESSTATISTIK