Christina Sode Haslund

Christina Sode Haslund

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 82

Mobil

+45 29 20 04 82Image

Christina Sode Haslund

Politisk chef for arbejdsmiljø og sundhed

Christina er politisk leder for Arbejdsmiljø og Sundhed, hvor fokus er på at skabe rammerne for en sund arbejdsstyrke, et godt psykisk arbejdsmiljø og gode fysiske arbejdsforhold. Hun har ansvar for den overordnede politiske interessevaretagelse i Danmark og i EU. Hendes opgaver består hovedsagelig af policy- og strategiudvikling, forhandling samt kommunikation ud fra en tæt dialog med DA’s medlemsorganisationer, politikere samt andre relevante aktører.

Hun repræsenterer DA i Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmarkedserhvervssikring, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt i Tilsynsrådet vedr. beskæftigelse af de indsatte.

Christina er uddannet i statskundskab fra Københavns Universitet. Hun har tidligere arbejdet i Beskæftigelsesministeriet, i DA’s direktionssekretariat samt været udsendt til DA’s kontor i Bruxelles med ansvar for den europapolitiske interessevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet.

 

 

Arbejdsmiljø og sundhed