Christina Sode Haslund

Christina Sode Haslund

Kontakt

Telefon

33 38 94 82

Mobil

29 20 04 82Image

Christina Sode Haslund

Arbejdsmiljøchef

Christina leder området for arbejdsmiljø og sundhed. Området beskæftiger sig bl.a. med psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, arbejdsmiljø og helbred, sundhed, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, arbejdsskader, sygefravær, kemisk arbejdsmiljø, regelforenkling. Christina har ansvar for den overordnede politiske interessevaretagelse på området i Danmark og i EU. Hendes opgaver består hovedsagelig af ledelse, policy- & strategiudvikling, forhandling samt kommunikation - under løbende dialog med DA’s medlemsorganisationer, politikere samt relevante eksterne professionelle aktører. Christina repræsenterer DA i Arbejdsmiljørådet.

Christina er uddannet i statskundskab (cand. scient. pol.) fra Københavns universitet. Hun startede i Beskæftigelsesministeriet departement og har siden arbejdet i DA’s direktionssekretariat med ansvar for opgaverne knyttet til den administrerende direktør og den valgte ledelse samt været udsendt til DA’s Bruxelleskontor med ansvar for den europapolitiske interessevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet.

"Sammen med mit hold af dygtige og engagerede medarbejdere bidrager vi hver dag til, at de politiske rammer understøtter et bæredygtigt arbejdsliv til gavn for både medarbejdernes trivsel og virksomhedernes konkurrenceevne. Og det giver mig en enorm arbejdsglæde at være med til at gøre en forskel for dansk erhvervsliv".

 

 

Arbejdsmiljø og sundhed