Christina Sode Haslund

Christina Sode Haslund

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 82

Mobil

+45 29 20 04 82Image

Christina Sode Haslund

Arbejdsmiljøchef

Christina leder området for arbejdsmiljø og sundhed. Området arbejder for at skabe rammerne for en sund arbejdsstyrke, et godt psykisk arbejdsmiljø og gode fysiske arbejdsforhold. Det omfatter en indsats for en enkel og gennemskuelig regulering, evidensbaserede indsatser og en debat baseret på fakta frem for følelser. Christina har ansvar for den overordnede politiske interessevaretagelse på området i Danmark og i EU. Hendes opgaver består hovedsagelig af policy- og strategiudvikling, forhandling samt kommunikation ud fra en tæt dialog med DA’s medlemsorganisationer, politikere samt andre relevante aktører. Christina repræsenterer DA i Arbejdsmiljørådet.

Christina er uddannet i statskundskab (cand. scient. pol.) fra Københavns universitet. Hun startede i Beskæftigelsesministeriet departement og har siden arbejdet i DA’s direktionssekretariat samt været udsendt til DA’s kontor i Bruxelles med ansvar for den europapolitiske interessevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet.

"Sammen med mit hold af dygtige og engagerede medarbejdere bidrager vi hver dag til, at de politiske rammer understøtter et bæredygtigt arbejdsliv til gavn for både medarbejdernes trivsel og virksomhedernes konkurrenceevne. Og det giver mig en enorm arbejdsglæde at være med til at gøre en forskel for dansk erhvervsliv".

 

 

Arbejdsmiljø og sundhed