Jeppe Ørum

Jeppe Ørum

Kontakt

Telefon

+45 33 38 94 42

Mobil

+45 29 20 04 42


Image

Jeppe Ørum

Konsulent

Jeppe er ansat som økonomisk konsulent i DA’s afdeling for Arbejdsmiljø og sundhed, hvor han bl.a. arbejder med samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger af politik og regulering på områder som arbejdsmiljø, sundhed og trivsel.

Jeppe er uddannet cand.oecon. fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet i Finansministeriet, men har oprindeligt en fortid i reklamebranchen.

”Jeg ønsker grundlæggende at være med til at skubbe Danmark i en retning, hvor flest muligt har det så godt som muligt. Det er for mig en retning præget af frihed og tillid, hvor virksomheder og deres medarbejdere får lov til at bruge arbejdstiden på reelt arbejde og ikke unødig administration. Derfor er DA det helt rigtige sted for mig.”

Arbejdsmiljø og sundhed