Katrine Nordbo Jakobsen

Katrine Nordbo Jakobsen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 90

Mobil

+45 29 20 02 90


Image

Katrine Nordbo Jakobsen

Chefkonsulent

Katrine Nordbo Jakobsens opgaver vedrører især interessevaretagelse på arbejdsmiljøområdet. Katrines fagområder vedrører særligt fokus på muskel- og skeletområdet, arbejdsmiljø og fastholdelse samt sammenhængen mellem arbejdsmiljø og helbred. Katrine er medlem af Arbejdsmiljøforskningsfondens strategiske udvalg og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

Katrine er uddannet civilingeniør (cand.polyt.) fra Danmarks Tekniske Universitet og har en Master i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. Katrine har tidligere arbejdet som chefkonsulent i KL.

”Jeg sætter pris på, at vi i DA har et godt kollegaskab, hvor alle bidrager til fælles opgaveløsning på højt fagligt niveau. Jeg kan i DA bidrage til, at der er fornuftige rammer for virksomhedernes muligheder for at vedligeholde og udvikle et sikkert og sundt arbejdsmiljø.”

Arbejdsmiljø og sundhed