Povl-Christian Jensen

Povl-Christian Jensen

Kontakt

Telefon

+45 33 38 92 80

Mobil

+45 29 20 02 80Image

Povl-Christian Jensen

Chefkonsulent

Povl-Christian arbejder primært med interessevaretagelsen på arbejdsmiljøområdet. Han repræsenterer DA i Arbejdsmiljørådet, Dialogforum og i bestyrelsen for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Han er også medlem af Erhvervssygdomsudvalget. Herudover repræsenterer han DA i en række ad hoc-udvalg vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål.  

Povl-Christian er uddannet cand.jur. og har blandt andre steder tidligere arbejdet som personalechef i Folketingets administration.

”Jeg har arbejdet i DA i snart mange år og glæder mig dagligt over den høje faglige standard og det gode samarbejde – både indenfor og udenfor ”arbejdsgiveriet”. Krydsfeltet mellem politik og jura har altid interesseret mig, og det er der masser af i arbejdet med at opnå gode resultater til glæde for de danske virksomheder.”

Arbejdsmiljø og sundhed