StrukturStatistik

Omkostninger forbundet med medarbejdere fordeler sig forskelligt

Statistik-Nyt

Omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en almindelig voksen lønmodtager på virksomheder inden for DA-området lød gennemsnitligt på 293,38 kr. i 2019. StrukturStatistikken belyser medarbejderomkostningerne og viser, hvordan de samlede medarbejderomkostningerne er sammensat af forskellige elementer. Den tegner et overordnet billede af størrelsen på omkostningselementerne i virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger, og indeholder detaljeret information om lønniveauer og -spredning opgjort ved forskellige lønbegreber for arbejdsfunktioner, brancher m.v.

Fejl i øvrige medarbejderomkostninger er rettet (Status 21. september 2020)

Vi har konstateret en fejl i opgørelsen af øvrige medarbejderomkostninger i StrukturStatistik 2019. Fejlen påvirker alene lønbegreberne samlede medarbejderomkostninger og øvrige medarbejderomkostninger. Fejlen er nu rettet.

 

StrukturStatistik 2019

Den direkte løn udgjorde i 2019 196,91 kr. pr. time for almindelige lønmodtagere, dvs. grundløn, personlige tillæg og lønmodtagers eget pensionsbidrag udgjorde 67,1 pct. af de samlede medarbejderomkostninger.

Det næststørste omkostningselement til almindelige lønmodtagere er betalinger til ferie samt SH-dage og fritvalgsordninger, som gennemsnitligt kostede 40,96 kr. pr. time. Ferie-, SH- og fritvalgsbetalinger udgjorde 14,0 pct. af de samlede omkostninger. Løn under ferie og feriegodtgørelse udgør størstedelen heraf. Ved overenskomstfornyelserne i de senere år er fritvalgsordninger, SH- og fritvalgsbetalinger gradvist forhøjet og repræsenterer også væsentlige omkostninger. Fritvalgsbetalingerne, som indgår i dette omkostningselement i StrukturStatistikken, er baseret på udbetalinger fra lønmodtagernes fritvalgskonti og særlige opsparingsordninger. StrukturStatistikken adskiller sig derved fra KonjunkturStatistikken, hvor værdien af de aftalte forhøjelser er fuldt indregnet.

Statistikkens tal for samlede medarbejderomkostninger omfatter desuden omkostninger, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale til ifølge love eller overenskomster, fordi virksomheden har ansatte. Omkostningselementet kaldes i statistikken for øvrige medarbejderomkostninger, og det omfatter også forskellige omkostninger, som arbejdsgiver kan afholde til arbejdstøj, firmaidræt, fester, kantine tilskud m.v.. For almindelige lønmodtagere repræsenterede øvrige medarbejderomkostninger gennemsnitligt en værdi på 8,34 kr. pr. time i 2019.

Brug for yderligere information

Du kan:
• hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
• gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen StrukturStatistik 2019 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat).

StrukturStatistik 2019 indeholder tal for alle omkostningselementer i figuren for større lønmodtagergrupper og overordnede grupperinger af arbejdsfunktioner, brancher mv. StrukturStatistik 2019 indeholder desuden information om spredningen i lønningerne, samt tal for den årlige udvikling i lønomkostningerne for forskellige lønbegreber, arbejdsfunktioner og brancher.

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

STRUKTURSTATISTIK