StrukturStatistik

Høje fraværsbetalinger på DA-området i 2022

Statistik-Nyt

Omkostningerne ved at få udført en times arbejde af en voksen medarbejder var i gennemsnit 339,24 kr. på virksomheder inden for DA-området i 2022. StrukturStatistikken belyser, hvordan de samlede medarbejderomkostninger fordeler sig på forskellige omkostningselementer og tegner et overordnet billede af størrelsen på de forskellige elementer. Den viser også, hvordan lønspredningen varierer for forskellige arbejdsfunktioner og indeholder detaljeret information om lønniveauer og -spredning opgjort ved forskellige lønbegreber for lønmodtagergrupper, arbejdsfunktioner, brancher m.v.

Figuren viser niveauet af de samlede medarbejderomkostningerne pr. præsteret time samt hvordan disse fordeler sig på forskellige omkostningselementer for voksne på DA-området i henholdsvis StrukturStatistik 2021 og StrukturStatistik 2022.

 

I 2022 lander de samlede medarbejderomkostninger for voksne på DA-området på 339,24 kr. pr. præsteret time. Heraf udgør den direkte løn, der består af grundløn, personlige tillæg og lønmodtagers eget pensionsbidrag, 225,83 kr. pr. time eller 66,6 pct. af de samlede medarbejderomkostninger. I 2021 var den direkte løn 220,37 kr. pr. time eller 67,6 pct. af de samlede medarbejderomkostninger for voksne på DA-området.

Størrelsesmæssigt efterfølges den direkte løn af ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger, som i 2022 gennemsnitligt havde en værdi på 49,00 kr. pr. time for voksne medarbejdere. Herefter kommer arbejdsgivers pensionsbidrag på 24,49 kr. pr. time og omkostninger til løn under sygefravær m.v. på 10,79 kr. pr. time.

Ser man på relative ændringer i niveauerne for de forskellige omkostningselementer, samt hvor stor en andel af de samlede medarbejderomkostninger der udgøres af elementet, så sker den største ændring mellem 2021 og 2022 for omkostningselementet øvrige medarbejderomkostninger. Øvrige medarbejderomkostninger belyser betalinger, som arbejdsgiver er forpligtet til at betale ifølge love eller overenskomster, refusioner og tilskud fra offentlige kasser og omkostninger, som arbejdsgiver afholder til uddannelsesaktivitet, firmafester og andre frivillige omkostninger, der knytter sig til, at virksomheden har ansatte. I 2022 udgør øvrige medarbejderomkostninger 8,52 kr. pr. time eller 2,5 pct. af de samlede medarbejderomkostninger for voksne på DA-området. Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er dermed tilbage omkring niveauet i StrukturStatistik 2019, altså inden COVID-19 ramte Danmark.

Den næststørste relative niveauændring mellem 2021 og 2022 ses for omkostninger til løn under sygefravær m.v., som går fra at koste 9,10 kr. pr. time og udgøre 2,8 pct. af de samlede medarbejderomkostninger i 2021 til at koste 10,79 kr. pr. time og udgøre 3,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger 2022. Virksomhedernes gennemsnitlige omkostninger til løn under sygefravær m.v. ligger på et højt niveau i 2022.

Endelig viser figuren, at omfanget af ferie-, fritvalgs- og SH-betalinger stiger fra 45,95 kr. pr. time i 2021 til 49,00 kr. pr. time i 2022. Dette omkostningselement går således fra at udgøre 14,1 pct. af de samlede medarbejderomkostninger i 2021 til at udgøre 14,4, pct. i 2022. Løn under ferie og feriegodtgørelse udgør størstedelen af dette omkostningselement. Ved overenskomstfornyelserne i de senere år er fritvalgsordninger, SH- og fritvalgsbetalinger gradvist forhøjet og repræsenterer også væsentlige omkostninger. Fritvalgsbetalinger indregnes i StrukturStatistikken baseret på udbetalinger fra lønmodtagernes fritvalgskonti og særlige opsparingsordninger, og disse udbetalinger har for flere grupper været højere end sædvanligt i 2022.

Andre lønelementer, der indgår i de samlede medarbejderomkostninger, er uregelmæssige betalinger, personalegoder og genetillæg.

Brug for yderligere information

Du kan:
• hente tallene bag hovedresultaterne i regneark (tilgængeligt for alle) eller
• gå i dybden med detaljerede tal i udgivelsen StrukturStatistik 2022 (for betalende kunder eller medlemmer af organisationer i DA-fællesskabet/via NetStat). Regnearket med hovedresultater og den detaljerede udgivelse for StrukturStatistik 2022 indeholder tal for lønniveauer og -spredning opgjort ved forskellige lønbegreber for større lønmodtagergrupper og overordnede grupperinger af arbejdsfunktioner, brancher mv. StrukturStatistik 2022 indeholder desuden information om medarbejderomkostningernes sammensætning, samt tal for den årlige udvikling i lønomkostningerne for forskellige lønbegreber, arbejdsfunktioner og brancher.

Find mere information om statistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

Læs mere om

STRUKTURSTATISTIK