UlykkesStatistik

Lavere ulykkesfrekvens for 2020 end sidste år

Statistik-Nyt

For 2020 ligger ulykkesfrekvensen på 232,9 arbejdsulykker pr. 10.000 årsværk. Ulykkesfrekvensen ligger derved en anelse lavere end for 2019 og den gennemsnitlige ulykkesfrekvens over de sidste fem år. For 2020 er ulykkesanmeldelser, der vedrører Covid-19 ikke inkluderet i statistikken.

DA’s statistik over arbejdsulykker viser, at ulykkesfrekvensen, der måler antal anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk, ligger på 232,9 i 2020 for DA-området under ét. Til sammenligning er den gennemsnitlige ulykkesfrekvens over de seneste fem år 236,7. Ulykkesfrekvensen er lavere i forhold til sidste år, som ellers havde den laveste ulykkesfrekvens i statistikkens historie.

 

Ulykkesfrekvensen for arbejdere er 368,6 anmeldte ulykker pr. 10.000 årsværk for 2020, hvor ulykkesfrekvensen for de seneste fem år er 370,9.

Ulykkesfrekvensen i fremstillingsbranchen og bygge og anlægsbranchen er steget i forhold til sidste år. Servicebranchens ulykkesfrekvens er faldet og ligger som med fremstilling lavere end 5-års gennemsnittet. Faldet i ulykkesfrekvensen i servicebranchen kan forklares med en lavere aktivitet grundet Covid-19-pandemien.

Bygge og anlægsbranchen er den branche, der stiger mest i forhold til sidste år. Ulykkesfrekvensen for bygge og anlæg i 2020 er på 409,7, hvor gennemsnittet over de seneste fem år er 407,6. Ulykkesfrekvensen for arbejdere i servicebranchen er faldet til 302,8 i forhold til gennemsnittet over de sidste fem år på 312,7.

For at kunne sammenligne årets ulykkesfrekvens med tidligere år er anmeldte ulykker, der vedrører Covid-19 fratrukket fra statistikken ved manuelt at fjerne anmeldelser gennem deres registrering til Arbejsdtilsynet. Hvis Covid-19-relaterede anmeldelser på DA-området inkluderes i statistikken stiger ulykkesfrekvensen fra 232,9 til 242,9.

 

Brug for yderligere information

Du kan:

 

Find mere information om UlykkesStatistikkens begreber og metoder i dokumentationen, og få et overblik over planlagte offentliggørelser i vores publiceringsplan.

 

Læs mere om

ULYKKESSTATISTIK