Ny rapport sætter spot på trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stress

Arbejdsmiljø og sundhed

Ny rapport sætter spot på trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stress

Pressemeddelelse

Danskernes arbejdsmiljø og trivsel har sjældent været så meget i fokus som nu. Ny rapport fra DA viser, at vi godt kan være stolte af de danske arbejdspladser, og at virksomhederne i høj grad er rustet til at skabe trivsel og håndtere stress.

Man hører det ikke så tit. Men langt de fleste danskere trives på deres arbejde, og beskæftigede føler sig langt mindre stressede end de fleste andre grupper i befolkningen.

Det viser en ny rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der udkommer i dag. Rapporten dokumenterer, at beskæftigede i Danmark har den højeste jobkvalitet i EU-15 – de gamle EU-lande. Danskerne har også de bedste arbejdsvilkår, og de er de mest tilfredse, når de bliver spurgt til arbejdstid og -mængde.

- Det psykiske arbejdsmiljø fylder utroligt meget for os danskere. Det gælder både i medierne og over middagsbordene, og vi er særligt optagede af hele problematikken omkring stress. Men det er begrænset hvor meget viden, vi egentligt har på området. Det gør vi nu noget ved med den nye rapport, siger Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA.

Rapporten viser bl.a., at de beskæftigede generelt føler sig sunde. Selv de, der føler sig stressede, føler sig ofte sunde.  På trods af, at nogle undersøgelser viser en stigende stressfølelse hos de beskæftigede, så har sygefraværet ligget stabilt de seneste år.
DA’s analyse viser også, at virksomheder har stort fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø, og at deres indsatser motiveres af medarbejdernes ve og vel.

Alligevel er der tegn på mistrivsel, særligt blandt de unge, hvor perfekthedskulturen truer. Men også her er det et sammensat billede, for jo tættere tilknytning de unge har til arbejdsmarkedet, desto sjældnere føler de sig stressede.

- Meget peger på, at nye samfundstendenser skaber nye udfordringer, og at de i høj grad rammer de unge og dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Det skal vi tage alvorligt, siger Pernille Knudsen og fortsætter:

- Meget tyder også på, at løsningen ikke er flere regler og mere kontrol med virksomhederne. Som samfund må vi sætte ind, der hvor problemerne er størst - for eksempel hos de unge. Det er nødvendigt, hvis vi også i fremtiden skal have en sund og konkurrencedygtigt arbejdsstyrke.

Læs hele rapporten her.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED