Arbejdsmiljø og sundhed

Sygefravær koster samfundet og virksomhederne dyrt

Artikel

Der er stort potentiale for at lave et billigere og mere bæredygtigt sygedagpengesystem.

46 mia. kroner. Så meget koster sygefravær hvert år samfundet og de danske virksomheder. Det viser en ny rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening.  Trods reformer på sygedagpengeområdet, der skulle gøre udgifterne til sygedagpenge mindre, stiger udgifterne forsat. Ud af de 46 mia. kr. udgør knap 70 pct. af dem arbejdsgivernes udgifter – og dette tal tager endda ikke højde for små, private arbejdsgiveres omkostninger. De store udgifter til sygedagpengeområdet betyder, at virksomhederne har færre penge til at investere i udvikling og arbejdspladser.

Derudover har det også omkostninger for borgerne, at sygedagpengesystemet ikke fungerer optimalt. Som det er nu, fastholder systemet borgerne i sygdom i stedet for at hjælpe dem videre i beskæftigelse. Snørklede og lange afklaringsforløb betyder, at for mange strander i systemet. Siden 2014 er der kommet 10.000 flere fuldtidspersoner på sygedagpenge.

Kommunerne imellem er der dog stor forskel på, hvilken indsats borgerne i sygedagpengesystemet oplever. Der er for eksempel stor forskel på, hvor mange der delvist raskmeldes, og hvor stor en andel, der modtager en indsats, der foregår på en virksomhed.  Også mellem kommuner med sammenlignelige rammevilkår varierer indsatsen.

På baggrund af rapporten ønsker DA at fremhæve følgende politikforslag:

  • En kortere arbejdsgiverbetalt periode, altså den periode hvor virksomhederne ikke modtager sygedagpengerefusion, skal indføres. Denne skal igen være 14 dage. Dette vil styrke konkurrenceevne og forbedre mulighederne for, at virksomhederne kan hjælpe folk på kanten af arbejdsmarkedet.
  • Virksomhederne skal modtage sygedagpengerefusion og refusion for jobafklaring, så længe ansættelsesforholdet består. Det vil tilskynde, at virksomhederne i højere grad ønsker at holde fast på deres syge medarbejdere.
  • Én indgang i sygedagpengesager for virksomhederne, så virksomheden kun at have kontakt til én kommune, som er den, hvor virksomheden er beliggende. Det vil give større ensartethed og færre administrative byrder.
  • Færre forlængelsesmuligheder i sygedagpengesager. Der bør kun være to forlængelsesmuligheder: ”Forlængelse som følge af livstruende sygdom” og ”forlængelse ved forventet raskmelding”. 

Læs rapporten her

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED